Μεταφορά ιστοσελίδας WordPress

Δωρεάν μεταφορά ιστοσελίδας WordPress, σε πακέτα φιλοξενίας Cloud Shared Linux Servers. Μοναδικές ταχύτητες και αποδόσεις από ισχυρούς server. Παρέχουν ελάχιστες απαιτήσεις πόρων για την κάθε ιστοσελίδα ανεξάρτητα! Μαζί με την μεταφορά γίνεται και η εγκατάσταση SSL πιστοποιητικού (εάν το επιθυμείτε), σε περίπτωση που το ηλεκτρονικό κατάστημα σας δεν διαθέτει.

*Απαιτείται ανανέωση της υπηρεσίας του πακέτου φιλοξενίας τουλάχιστον μία φορά, ύστερα από την ημερομηνία λήξης του