Είναι η ιστοσελίδα σας έτοιμη και φιλική για ΑΜΕΑ ή άλλες ομάδες ατόμων όπως μεγάλης ηλικίας που εμφανίζουν μειωμένες ικανότητες; Με βάση το πρότυπο WCAG 2.0, ετοιμάζουμε την ιστοσελίδα σας με σκοπό όλοι οι χρήστες του internet, να μπορούν αλλά και να έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Αυξήστε την επισκεψημότητα της ιστοσελίδας σας, δώστε τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) να έχουν πρόσβαση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος τώρα!

Συνδυάστε την υπηρεσία με: