Τσώμου Στέλλα

Ο Κυριάκος είναι πολύ χρήσιμος για οποιαδήποτε επιχείρηση. Συνεργάσιμος, πρόθυμος να εργαστεί και πολύ δημιουργικός. Με ένα ευρύ πεδίο γνώσεων στον τομέα της ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών του διαδικτύου. Η συνεργασία μας μαζί του ήταν εξαιρετική και πολύ αποτελεσματική