Καμπιώτης Γιώργος

Πολύ συνεργάσιμος στην υλοποίηση και κατασκευή του ηλεκτρονικού μας καταστήματος! Χρήσιμος και δημιουργικός όπως πάντα, όποτε χρειαστήκαμε βοήθεια, ο Κυριάκος ήταν εκεί