Τι μπορώ να κάνω με την απόδοση της ιστοσελίδας μου;

Το performance (απόδοση) μίας ιστοσελίδας, είναι πολύ σημαντική και ίσως καθοριστική για την καταγραφή πωλήσεων, αλλά και την αύξηση επισκεψιμότητας. Πολλοί χρήστες εγκαταλείπουν μία ιστοσελίδα, όταν αυτή αργεί να ανταποκριθεί (να φορτώσει), στις απαιτήσεις τους. Η Dev Arts, μπορεί να εκτοξεύσει την απόδοση της ιστοσελίδας σας, αγγίζοντας μικρούς χρόνους απόκρισης στο loading της ιστοσελίδας και επομένως περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες